Pedagogická psychologie — Úkol 4

Výuka nadaných a mimořádně schopných studentů v kontextu výuky informatiky je podle mě poměrně zajímavý problém, který je lehce odlišný od problematiky nadaných dětí v rámci jiných předmětů. Pojem nadaného dítěte je poměrně široký, avšak obecně se za takové dítě považovat takové, které „jsou identifikovány profesionálně kvalifikovanými osobami jako děti s přednostmi význačnými pro schopnost vysokého výkonu. […]

Read more

Pedagogická psychologie — Úkol 3

V rámci tohoto tématu bych se opět chtěl věnovat v kontextu výuky informatiky na střední škole. Z mého pohledu je informatika z pohledu sebeřízení a samovzdělávání poměrně výjimečný předmět, jelikož se od studenta očekává určitá míra znalostí již z domácího prostředí a obvyklého užívání počítače, jež jsou oboje podmíněny motivací žáka se sám látce v domácím prostředí zabývat. Pedagog tak následně […]

Read more

Pedagogická psychologie — Úkol 2

V rámci svých reflexivních prací předmětu Pedagogická psychologie pro informační specialisty bych se rád zaměřil na popsání daných témat v kontextu výuky informatiky na středních školách. V šedesátých letech minulého století představil Benjamin S. Bloom koncept taxonomii výchovných cílů, která má za cíl konkretizovat způsoby pedagogického vedení studentů napříč vzdělávacím procesem[1]. Celková taxonomie, tak jak ji Bloom navrhl, […]

Read more

Pedagogická psychologie — Úkol 1

Pedagogická psychologie je podle Štecha a Zapletalové oborem, který se zabývá využitím psychologického poradenství v rámci specifické lokace, tedy školního prostředí [1]. Štech považuje školní psychologii jako pojem používaný profesionály vyškolenými v psychologii a pedagogice, kteří jsou specialisty v poskytování poradenských služeb žákům, v rodinách a v dalších sociálních prostředích, které ovlivňují jejich růst a vývoj […]

Read more

Čtvrtý semestr na KISKu

Posledního půl roku byla jedna obrovská horská dráha – jak v reálném, tak ve studijním životě. Od naprosto fantastických momentů mého života až po některé mentálně opravdu náročné momenty. To vše se samozřejmě promítlo také do průběhu mého studia. Diplomová práce a Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu Tento semestr, jakožto původně můj závěrečný se […]

Read more