Pedagogická psychologie — Úkol 6

Vztahy chlapci—dívky Při vzdělávání je gender žáka či žákyně faktorem, u něhož nemusí být na první pohled samozřejmé, že může předurčovat příležitosti, které dané osobě budou v rámci vzdělání nabízeny, avšak dle literatury se tak v některých případech děje. Dle Smetáčkové [1] mají dívky mají obecně větší úspěšnost v rámci výuky jazyků, naopak chlapci se v rámci […]

Read more

Pedagogická psychologie — Úkol 5

Mapy učebního pokroku Společnost SCIO definuje mapu učebního pokroku (taktéž MUP) jako nástroj, který „zachycuje proces, kterým žák prochází při osvojování znalostí a dovedností v dané oblasti. Pojmenovává uzlové body, které napomáhají orientaci při sledování individuálního rozvoje. Mapa tedy nabízí sled jednotlivých kroků, které při studiu a osvojování si dané oblasti poznání většinou nastávají, a […]

Read more

Vzdělávací technologie — WolframAlpha

WolframAlpha si za dobu své existence vybudovala pověst velkého pomocníka při řešení nejrůznějších problémů a úloh. Díky této popularitě se tak podařilo nasbírat dostatečné financí a WolframAlpha se ze služby zaměřující se na matematiku rozrostla na nástroj, který umí odpovědět na otázky napříč vědeckými obory. Pro svou kvalitu se mezi studenty rychle zaužívala, a tak […]

Read more

Vzdělávací technologie — Siri

Osobně používám hlasového asistenta — Siri — pravidelně. Nejde však o můj primární způsob ovládání zařízení, ale používám jej především v situacích, kdy mám plné ruce a nemohu je k ovládání mobilního telefonu nebo hodinek použít. Takovým případem jsou nejčastěji situace, kdy dělám domácí práce (čtení zpráv a notifikací) nebo vaření (nastavení časovače). Dalším případem je […]

Read more

Vzdělávací technologie — YouTube

K tomuto úkolu si dovolím přistoupit možná lehce odlišně než zbytek mých spolužáků. Jako cílovou doménu užívající AI, která se v současné době používá ke vzdělání si totiž zvolím platformu, která se jako klasické vzdělávací na první pohled příliš nepodobá — www.youtube.com. To se například podle Jonese a Cuthrellové [1] stává stále častěji pomůckou při pedagogů při […]

Read more

Posts navigation