Tento semestr byl šílený. Kromě toho, že jsem měl zapsáno poměrně velké množství předmětů, zasáhla nás především pandemie COVID-19, která způsobila, že jsme se v polovině semestru přesunuli do online prostoru. Byl to poměrně náročný úkol, jak pro studenty, tak pro vyučující, protože s takovou situací pravděpodobně nikdo nepočítal a nečekali jsme, že bychom mohli z ničeho nic naprosto změnit způsob fungování celého studia.

Terénní projekt

Tento semestr jsme pokračovali v projektu mapování uchazečů o studium na KISKu. Nejprve jsme začali shánět respondenty k hloubkovým rozhovorům a připravovat hlavní osu rozhovorů, podle které se budeme chtít řídit.

Následně jsme se již pustili právě do samotných rozhovorů. Každý z účastníků kurzu dostal za úkol vést dva tyto rozhovory. K rozhovorům byla zároveň pozvána Běla Beránková, která nám následně dávala feedback a pomáhala zlepšovat techniku vedení rozhovorů. Díky!

Jakmile jsme měli rozhovory hotové, bylo nutné je přepsat do textové formy a následně znalyzovat. Právě tato fáze pro mě byla asi tou nejzajímavější a nejdůležitější, jelikož jsem si s podobnými situacemi ve své praxi mnohokrát nevěděl rady.

Jakmile jsme byli hotovi s analýzou, vytvořili jsme persony, které podle našeho výzkumu představovaly hlavní tři typické uchazeče o studium na KISKu a dané výsledky jsme následně odprezentovali vedení katedry.

Service design workshop

V rámci tohoto předmětu bylo pravděpodobně nejvíce vidět, jak jej poznamenala pandemie.

Cílem tohoto kurzu bylo nezabývat se protentokrát klasickým service designem jako takovým, ale zaměřit se na lehce spekulativnější odvětví designového spektra. V původním plánu bylo uspořádat workshop s dvěma zahraničními hosty, zabývajícími se spekulativním designem.

Tento plán se však změnil s příchodem pandemie a workshop by redukován do přednášky od daných hostů, na které jsme následně napsali esej. Na tento předmět, a právě workshopovou část, jsem se opravdu těšil, bohužel situace si vyžádala své, a tak byl kurz zmenšen pouze na tuto verzi.

Webová analytika

Oproti tomu webová analytika byla navzdory pandemii naprosto skvělá.

S analytickými nástroji pro sledování aktivity uživatelů webových stránek jsem se dlouhodobě setkával v rámci práce, ale nikdy jsem neměl dostatečné zkušenosti na to, abych je dokázal sám obsluhovat. Tento předmět mi v tom ale obrovsky pomohl.

Věc, kterou jsem si opravdu užil byl taktéž přesah do plánování samotného provozu webu, provozu e-shopů a podobně. Dostali jsme neuvěřitelné množství rad, jak získávat zákazníky, jak o ně pečovat i jak web udržovat.

Opravdu zatím jeden z nejpřínosnějších předmětů mého studia.

Učící se společnost

Tento předmět pro mě byl velkým překvapením! Původně jsem neočekával, že by mě mohl tolik zajímat, ale dr. Černý dokázal pedagogiku propojit s pro mě extrémně zajímavým tématem inovací napříč obory a vzniknul tento předmět.

V průběhu semestru jsme postupně zpracovávali přípravy na hodiny v podobě krátkých článků na témata, kterými se na přednáškách zabýváme.

Některé z těchto článků jsou dostupné zde:

https://medium.com/edtech-kisk/%C3%A9cole-42-%C5%A1kola-m%C4%9Bn%C3%ADc%C3%AD-pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%A9-technologie-16ac5fbd990d

https://medium.com/edtech-kisk/vliv-multitaskingu-na-studenty-3051b37ee950

https://medium.com/edtech-kisk/akceptace-wikipedie-jako-relevatn%C3%ADho-zdroje-informac%C3%AD-3536ad127e19

https://medium.com/edtech-kisk/v%C3%BDhody-a-rizika-u%C5%BEit%C3%AD-studentsk%C3%BDch-portfoli%C3%AD-ve-v%C3%BDuce-580a0393bb90

https://medium.com/edtech-kisk/role-ict-koordin%C3%A1tor-na-%C5%A1kol%C3%A1ch-3deaad066878

https://medium.com/edtech-kisk/digit%C3%A1ln%C3%AD-nom%C3%A1dstv%C3%AD-jako-zp%C5%AFsob-%C5%BEivota-4f42c423a40d

https://medium.com/edtech-kisk/mohu-m%C3%ADt-opravdu-svou-digit%C3%A1ln%C3%AD-identitu-pod-kontrolou-7f4bab518cce

Následovala znalostní zkouška, která celé téma učící se společnosti rámovala.

Literatura, kultura a humanitní vědy

V rámci tohoto předmětu jsme se zabývali konkrétními oblastmi literární vědy, které jsou v současnosti poměrně důležité diskutovat. Tyto témata byla následně pokládána do kontextu s kulturní situací a řešili jsme, jaký vliv na sebe jednotlivé části mají.

V průběhu semestru jsme měli za úkol vypracovat dva úkoly. Jako první jsem vypracoval přehled výzkumů dětského čtenářství. V rámci této práce jsem shrnul nejaktuálnější výzkumy v rámci českého areálu, ale taktéž zahraniční výzkumy, či národní průzkumy vedené Akademií věd či Národní knihovnou.

Dalším úkolem pak bylo vypracování esejistického textu, který přibližovat prolnutí literatury se sociologickými konstrukty a jejich vzájemné ovlivňování. Na tomto úkolu jsem pracoval společně s dalšími kolegy a kolegyněmi, a i díky nim mě toto téma poměrně uchvátilo a opravdu bavilo. Jako téma jsme si zvolili popsání vlivů Foucaultova konceptu Panoptikonu a jeho přesahy do dalších věd.

Následovala vědomostní zkouška doplněná o diskusi nad výše zmíněnými pracemi.

Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu

V rámci tohoto předmětu jsme měli za úkol připravit projekt k diplomové práci. Jeho cílem je nastínění základní linky, kterou se bude naše diplomová práce následně ubírat, prostudování základní literatury vážící se k tématu a ujasnění si, jak bude následně DP vypadat.

Angličtina pro informační studia a knihovnictví

Angličtin jsem v průběhu svého studia na Masarykově univerzitě absolvoval větší množství, ale tato pro mě byla asi nejzajímavější.

Velice se mi líbilo, že se dr. Zouhar Ludvíková snažila zakomponovat do hodin zajímavé metody výuky a nejednalo se pouze o frontální výuku, jak bývá mnohdy zvykem. To přetrvával dokonce navzdory následnému přemístění do online prostředí.

Taktéž se mi líbilo, že se vyučující snažila vyjít nám vstříc a na začátku kurzu si nejdříve zjistila, jaké záležitosti v rámci angličtiny bychom si nejraději procvičili nebo se v nich zlepšili a ty následně zakomponovala do naší výuky. Já jsem v rámci této příležitosti využil pomoci při přípravě motivačního dopisu ke stáži, na kterou bych se rád vydal.

Informační chování

V rámci předmětu Informační chování jsme se zabývali především teorií a výzkumem informačního chování jako vědy.

Z velké části se daný předmět opíral o teoretické základy, které byly prezentované na přednáškách.

V další části se pak skládal z výzkumu, který jsme skupinově sami měli vypracovat. Tématem našeho výzkumu bylo zjistit jakými způsoby studenti Masarykovy univerzity pracují na týmových projektech, při jakých příležitostech a zda jim v tomto ohledu MU dostatečně pomáhá. Daný výzkum byl veden ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky MU.

Daný výzkum měl několik fází od provedení screeningového dotazníku, vedení focus groups, následná analýza dat až po sepsání celé práce.

Celý výzkum byl velice zajímavý, avšak byl lehce komplikovanější, než jsme si všichni představovali. Opět kvůli pandemii COVID-19.

Výtvarný plenér

Na výtvarný plenér jezdím už 4 roky a ani letos jsem nemohl vynechat. Jedná se o pobytovou akci, kdy se setká okolo třiceti umělců studujících v Ateliéru grafického designu a multimédií FI MU (či jeho absolventů) a týden dělají v přírodě umění. Popravdě nedokážu si představit lepší začátek prázdnin než právě na plenéru.

Vedoucí ateliéru taktéž každý rok pozvou hosty, kdy letos jimi byli Sebastian Duthy, který je režisér a editor z Londýna a Petr Cikhart, kameraman působící v Hollywoodských studiích, kdy oba disponují množstvím ocenění za mezinárodní díla a práci na nejznámějších filmech viditelných v kinech po celém světě.

1 thought on “ Druhý semestr na KISKu ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *