Když jsem před dvěma a půl roky nastupoval na KISK, měl jsem určitou představu o tom, jaké to bude. Nikdy bych si ale nepomyslel, že zažiji takovou horskou dráhu, jaká to nakonec byla.

Z hlediska studia jsem na KISK přicházel s tím, že se chci věnovat především designové profilaci. S designem služeb jsem měl už určitě zkušenosti a moc dobře jsem věděl, že většinu toho, co umím, jsem se naučil jako samouk, a potřebuji někoho, kdo mě čas od času plácne přes prsty a ukáže mi správnou cestu, kterou jít. A to se mi podařilo. V rámci studia jsem měl obrovské množství předmětů, které mě naprosto nadchnuly a obohatily o znalosti, které jsem pak třeba rovnou zkoušel v rámci mého zaměstnání.

Právě mé zaměstnání – UX designer – mě taktéž doprovázelo v průběhu celého studia. Často se mi důležité projekty kryly se zkouškovým obdobím nebo přednášky s meetingy. Nedokážu si ale představit lepší katedru, kde by libovolný vyučující takto vyšel vstříc a měl pro tento způsob studia pochopení. Nesmírně si toho cením.

Během prvních semestrů jsem si zároveň uvědomil, že chci před koncem svých studií využít všech možností, které univerzita nabízí, a vyjet ještě na nějaký zahraniční pobyt. S designovou větví jsem si ale příliš nemohl vybrat, na kterou univerzitu by se mi líbilo jet studovat, a tak jsme se rozhodl, že vyzkouším štěstí na pracovní stáži. A to nakonec i vyšlo. Půl roku jsem pracoval pro Nizozemskou firmu Heineken – Beerwulf a měl na starosti výzkum celého britského trhu. Ani nevím, jak se stalo, že se mi taková příležitost s obrovskou odpovědností naskytla, ale byla to neuvěřitelná jízda, ze které jsem si odnesl neuvěřitelné zkušenosti při práci s obrovskými kapacitami i zážitky. Více o tomto pobytu jsem popsal v rámci mého příspěvku z třetího semestru.

Mimo to jsem absolvoval nespočet extrémně zajímavých kurzů přímo na univerzitě. Je těžké vypsat všechny, které pro mě byly důležité a pokud bych měl vybrat tři pak určitě musím zmínit kurz Sociologie pro nesociology vedený doc. Pospěchem, který ve mně opravdu vzbudil až neočekávaný zájem o obor, o kterém jsem do té doby nevěděl téměř nic. Dokonce do té míry, že po večerech nyní pročítám sociologické knihy, což bych do sebe upřímně nikdy neřekl (haha), Více o tomto kurzu popisuji v rámci tohoto článku.

Další důležitý předmět jsem měl rozprostřený napříč dvěma semestry, a tím byl Uživatelský výzkum vedený dr. Zbiejczuk Suchou. Vždy jsem v rámci své práce dělal výzkum poměrně pocitově a ne zcela systematicky. Díky tomuto kurzu a následném terénnímu projektu jsem měl možnost si vyzkoušet nejrůznější metody, které se při výzkumu užívají a získat tak ucelenější přehled o konkrétních krocích, které je třeba v každé fázi designového procesu absolvovat. I tento předmět jsem blíže popsal v těchto dvou článcích popisující můj první a druhý semestr na KISKu.

V neposlední řadě to byly ale taky předměty vyučované experty pozvanými na KISK pro výuku pouze těchto předmětů. Mezi ty pro mě nejzajímavější pro mě patřily Digitální design bez bariér od Mgr. Pavlíčka a Webová analytika vedená Ing. Šabatkou a Mgr. Šilhanem. Na obou předmětech jsem nesmírně ocenil, že se nesnažily vyučovat témata, která jsou popsána vždy v rámci prvních 10 slidů libovolného online kurzu, ale šly do hloubky daných problémů. Oba zároveň plně reflektovaly zájmy studentů a zdůrazňovaly témata, která si studenti sami vybrali.

V rámci svého portfolia jsem popsal všechny předměty, které jsem v průběhu studia absolvoval. Více o nich si můžete přečíst přímo u článku ke každému semestru v sekci Semestry na KISKu nebo zde:

První semestr na KISKu

Druhý semestr na KISKu

Třetí semestr na KISKu

Čtvrtý semestr na KISKu

Pátý semestr na KISKu

Právě zvaní si hostů „zvenčí“ pro mě bylo na KISKu, taktéž jeden z největších zážitků. Daní experti měli obvykle obrovské zkušenosti a bylo skvělé sledovat, jak motivováni do předání v daných znalostí jsou. Myslím, že toto je jedna z největších předností, kterou by se KISK do budoucna mohl pyšnit i směrem k budoucím potenciálním studentům ?

Mimo to jsem si na KISKu uvědomil, jak moc mě samotného baví své zkušenosti a znalosti z libovolného oboru předávat dál. Onu pedagogickou větev jsem původně bral spíše jako téma, které je zajímavé, ale ne jako obor, jímž bych se chtěl do budoucna snad více zabývat. Časem jsem si ale uvědomil, že mě vlastně doučování spolužáků vždy naplňovalo, zároveň jsem měl radost, když potom dostali dobrou známku a třeba řekli, že „ta matika nemusí být vždy úplně nudná“. Rozhodl jsem se proto, že po (snad úspěšném) zakončení tohoto studia budu pokračovat na celoživotní studium a dokončím si taktéž pedagogické minimum, abych třeba jednoho dne opravdu mohl předávat znalosti školákům o všem, co mě tolik baví. Možná že tak opravdu skončím v matčiných šlépějích ?

Celé studium bylo od druhého semestru silně ovlivněno pandemií COVID-19, která bohužel měla vliv nejen na výuku samotnou, ale taktéž na faktor, který pro mě byl možná důležitější než studium samotné, a to navázání přátelství s dalšími studenty s podobnými zájmy. Ačkoliv to bylo pro všechny zúčastněné neuvěřitelně náročné, podařilo se však díky neskutečnému zapálení snad všech osob na KISKu pro komunitu zorganizovat množství akcí v online prostoru, a když to šlo třeba i v tom offline. Pravděpodobně jen díky neuvěřitelné píli všech organizátorů jsem některé skvělé přátele opravdu poznal, a i přes veškerá omezení se KISKová komunita rozrostla. Nechci si nalhávat, že by to bez pandemie nebylo lepší, ale myslím si, že veškerému kolegiu vyučujících i nadšených studentů participujících na přípravě všech akcí patří obrovské díky. Opravdu jsem neslyšel o žádné jiné katedře, ani na jiných školách, která by se takto proaktivně snažila udržet všechny v kontaktu.

KISK byl pro mě navzdory klackům v podobě Covidu obrovský zážitek a jsem nesmírně rád, že jsem to vše mohl zažít. Naštěstí ale nemusím psát, že se mi bude stýskat, jelikož se zde ještě nějakou dobu doufejme zdržím s doplněním svých pedagogických znalostí.

Díky, byla to jízda!