Poslední semestr pro mě byl asi tím nejtěžším zatím. Současně jsem dokončoval diplomovou práci, velký projekt v práci a měl zapsané předměty, které obsahovaly poměrně velké množství domácích úkolů. Času nazbyt tedy moc nebylo, ale zároveň jsem se naučil asi nejvíce za celé magisterské studium, jelikož jsem mimo diplomovou práci studoval taktéž předměty potřebné k získání pedagogického minima ?

Diplomová práce

Samozřejmostí tento semestr bylo dopsat diplomovou práci. Ačkoliv to bylo dlouhé trápení, nakonec se povedlo. V tomto semestru se jednalo prakticky již pouze o napsání práce samotné, jelikož jsem měl veškerý výzkum a analýzu hotovou ze semestrů předešlých.

Na druhou stranu jsem si díky tomu uvědomil, že psaní dlouhých textů je pro mě upřímně opravdu mentálně extrémně náročné, a vydržet u psaní takového textu pro mě představovalo poměrně velkou zkoušku. Na druhou stranu mám radost, že jsem si dokázal, že zvládnu i takto pro mě náročnou záležitost, a nakonec jsem vše v čas dokončil.

Doporučení vzešlá z mé práce jsou mimochodem taktéž uvedena jako součást mého osobního portfolia na https://sensitive-research.marekaugustin.cz/

Sociologie pro nesociology

Tento předmět osobně beru jako završení svého vysokoškolského studia. Aneb jak se říká, to nejlepší na konec.

Docent Pospěch je neuvěřitelně talentovaný pedagog a já mám obrovskou radost, že jsem si daného předmětu náhodou všiml a zapsal. Daný předmět pro mě byl natolik zajímavý, že v současné době reálně přemýšlím, že bych se přihlásil ke kombinovanému studiu sociologie.

Předmět byl koncipován jako přehled nejzákladnějšími sociologickými koncepty. Každá přednáška se soustředila na jiného velikána sociologie od Webera či Simmela až po Foucaulta, Becka či Dismana. To by samo o sobě asi nestačilo k tomu, abych byl předmětem tak fascinován, ale šlo pravděpodobně o to, jakým způsobem dané informace dokázal pan docent předat. Vzhledem k tomu, že se nejednalo o předmět, který by měl být základem našeho pozdějšího studia, ale vhledový předmět do cizího oboru, prezentoval nám opravdu pouze ty nejdůležitější koncepty. Zároveň je ale pokaždé dal do souvislosti s reálným, často současným děním, tak abychom si dané informace dokázali lépe představit a vstřebat.

Panu docentovi se ve mně opravdu podařilo vzbudit zájem o obor, o kterém jsem nevěděl, že mě bude tolik zajímat a já z toho mám obrovskou radost.

Pedagogická psychologie pro informační specialisty

Tento předmět byl zaměřen na seznámení se základními principy psychologie v pedagogické praxi. I tento předmět pro mě byl nesmírně zajímavý. Důležité pro mě bylo, že byl opět velice prakticky zaměřený a veškerou teorii, kterou jsme v průběhu semestru studovali, jsme si taktéž průběžně procvičovali na kazuistikách.

Koncept kazuistik pro mě byl poměrně nový, protože jsem se s ním v rámci svých studií doposud nesetkal, ale zjistil jsem, že to byla přesně ta jedna věc, která mi v některých předmětech chyběla. Mnohokrát jsme se učili, jak řešit nějaké problémy (ať už sociální či technické), ale obvykle jsme skočili právě pouze u té teorie a nikdy si nevyzkoušeli představit si konkrétní praktickou situaci, při které bychom se snažili přijít na identifikaci problému či nalezení nejlepšího možného řešení. Jsem rád, že alespoň na konci studia se mi to podařilo.

V průběhu semestru jsme taktéž psali esejistické texty na nejrůznější témata spojená s psychologií v pedagogice. Jako ústřední linku těchto textů jsem si zvolil výuku informatiky na středních školách. Dané texty jsou dostupné zde v portfoliu v sekci Úkoly.

Vzdělávací technologie

Předmět Vzdělávací technologie byl neuvěřitelně propracovaný. Skládal se ze dvou částí, kdy jedna představovala teoretické koncepty skrz frontální výuku na přednáškách a druhou částí byly cvičení, kde jsme měli za úkol se naučit s nástroji, o kterých jsme se učili.

První domácí úkol, se kterým jsem pracoval bylo naučení se ovládat nástroj Moodle. Jelikož jsem před studiem na Filozofické fakultě příliš s Moodlem do kontaktu nepřišel (kromě jiných e-learningových nástrojů na SŠ), bylo pro mě poměrně náročné se v něm ze začátku vyznat. Po chvíli praxe jsem se do toho nakonec ale dostal a byl jsem následně schopen vypracovat i úkol další a tím bylo analyzování nasbíraných dat po tom, co náš kurz ostatní studenti splní.

Dalším úkolem bylo vytvoření výukového videa. Tento úkol jsem si užil asi nejvíce. Vytvořil jsem video, které představuje, jakým způsobem navrhnout mobilní aplikaci v programu Figma. Ukázka je zde.

Následujícím úkolem bylo vytvoření webináře pro ostatní studenty. S našim týmem jsme vytvořili webinář na téma Trendy v EdTechu.

Jeden z úkolů, které jsem si vybral byla také exkurz na použití VR v rámci pedagogické praxe. Nikdy jsem nad danou technologií tímto způsobem neuvažoval a bylo pro mě poměrně zajímavé se s tím tedy poprvé setkat.

Taktéž jsme měli za úkol vyzkoušet si, jak vytvořit vlastního chatbota. Ačkoliv jsem chatbota již v minulosti vytvářel, nikdy jsme k tomu nepoužíval takto uživatelsky jednoduchý a příjemně použitelný nástroj jako je SnatchBot. Odkaz na mého chatbota je zde.

https://webchat.snatchbot.me/ae227de79d31979d5680c1772022d59d38a0888a78ab38eb2c974a98e2fdbd2c

Mimo to jsme měli za úkol vytvořit texty s odpověďmi na otázky, které byly zadané ke každé přednášce semestru. Tyto články jsou taktéž uvedeny zde na mém portfoliu v sekci Úkoly.

1 thought on “ Pátý semestr na KISKu ”

Comments are closed.