Vztahy chlapci—dívky

Při vzdělávání je gender žáka či žákyně faktorem, u něhož nemusí být na první pohled samozřejmé, že může předurčovat příležitosti, které dané osobě budou v rámci vzdělání nabízeny, avšak dle literatury se tak v některých případech děje. Dle Smetáčkové [1] mají dívky mají obecně větší úspěšnost v rámci výuky jazyků, naopak chlapci se v rámci klasického vzdělávacího modelu profilují jako úspěšnější spíše v technických a přírodovědných předmětech. Literatura zmiňuje, že z většinové části jsou tyto úspěchy podmíněny především sociálním prostředím, ve kterém daní jedinci vyrůstají a obecným nastavením pohledu společnosti na role muže a ženy [2]. O to zajímavější je, že ve chvíli, kdy jsou žáci vzděláváni v třídách oddělených dle pohlaví, dosahují v předmětech, v nichž je typicky považována za úspěšnější právě druhá skupina, lepších výsledků. Zároveň v nich žáci projevují výrazně větší zájem.

Otázka č. 1: Jak vypadá situace v kontextu informatiky?

Dle některých zdrojů vcházejí dívky do vzdělávacího procesu s menšími znalostmi než chlapci [3]. Tyto znalosti však v průběhu studia dorovnají. Problém však je, že se nezmění jejich postoj k informatice jako takové, tedy že je považována za mužský obor. Z toho důvodu mnohdy v rámci jejího studia nepokračují.

Otázka č. 2: Jak je tato problematika řešena?

Kromě čistě pedagogických přístupů v rámci klasického vzdělávání v současné době existují taktéž další organizace, které se na tuto problematiku zaměřují. Jednou z nich může být organizace Czechitas [4], která zastřešuje detabuizaci informatiky jakožto vědy pro kohokoliv a zároveň pořádání vzdělávacích kurzů pro ženy, kterým mají za cíl tento obor ukázat a často je i připravit pro nástup na juniorskou pozici do IT firem.


Zdroje

[1] SMETÁČKOVÁ, I. Škola posiluje nerovnost pohlaví, ale nemusí tak být. In: ZORMANOVÁ, Lucie. Gender ve vzdělávání dětí a mládeže. Metodický portál: Články [online]. 18. 08. 2011, [cit. 2021-12-12]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/12857/GENDER-VE-VZDELAVANI-DETI-A-MLADEZE.html. ISSN 1802-4785.

[2] ZORMANOVÁ, Lucie. Gender ve vzdělávání dětí a mládeže. Metodický portál: Články [online]. 18. 08. 2011, [cit. 2021-12-12]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/12857/GENDER-VE-VZDELAVANI-DETI-A-MLADEZE.html. ISSN 1802-4785.

[3] Z 390 Školní pedagogika: Pedagogika jako věda o edukačních procesech. FI MU [online]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/~qprokes/pedagogika/pedagogika.html

[4] IT je i Tvoje budoucnost – Czechitas. IT je i Tvoje budoucnost – Czechitas [online]. 2016 [cit. 12.12.2021]. Dostupné z: https://www.czechitas.cz/