Tento semestr byl pro mě především ve znamení stáže, během níž jsem pracoval taktéž na dalších předmětech, které jsem tento semestr měl zapsané. Bohužel pandemie opět silně ovlivnila průběh daného semestru.

Dlouhodobá zahraniční stáž

Během prvního vlny epidemie COVID-19 jsem procházel obtížnou fází svého života a cítil jsem, že potřebuji změnu v osobním i pracovním životě. Protože jsem byl pracující student, myslel jsem si, že využití příležitosti stáže v zahraničí by mohlo být docela zajímavé, abych prozkoumal nová prostředí, a také k nahlédnutí do práce v globálních firmách, které určují, jak se svět technologií vůbec bude vyvíjet. Po nikdy nekončící přípravě mého portfolia, psaní do desítek společností a několika pohovorech jsem konečně obdržel akceptační e-mail od jedné z největších společností, o jaké si Čech může nechat zdát — Beerwulf, Heineken, Nizozemsko.

Příchod do Heinekenu

Hned po vstupu do sídla naší firmy jsem věděl, že jsem udělal tu nejlepší volbu, kterou jsem mohl. UX tým se postaral nejen o to, abych se s každým členem mého týmu vřele přivítal 1 na 1, ale také se představil ostatním týmům, se kterými jsem plánoval být v kontaktu. V té době jsem nevěděl, že to nakonec bude skoro každý ve společnosti, včetně ředitelů jednotlivých oddělení.

Zpětná vazba k existujícím věcem

S námi nabízenými službami a produkty jsem se seznámil testem použitelnosti na sobě samotném. Mé dojmy jsem následně rozebíral se zbytkem týmu. Po analýze nalezených problémů a návrhu možných řešení jsem byl konečně připraven být přiřazen do nějakého probíhajícího projektu.

Průzkum Britského trhu

Jedním z problémů zjištěných během mé analýzy byl nedostatek kvalitativních dat o našich zákaznících. Současně ale měl náš tým asi nejlepší databázi kvantitativních dat z milionů různých zdrojů, jaké jsem kdy viděl, ale neměl ponětí o tom, kdo tito zákazníci jakožto reálně živé bytosti vlastně jsou. Nevěděli, jestli je jejich typickým zákazníkem 50letý finanční specialista, který si rád vypije pivo, když odpočívá po náročném dni, nebo 25letý student, který potřebuje pivo na páteční party. Neznali jejich věk (kromě věku 18+), neznali jejich zájmy, životní situace, cíle, bolesti … Měli pouze informace od týmu CS na základě negativní zpětné vazby, se kterou se setkali.

A to pro mě byl poměrně šok. V rámci libovolného kurzu, který jsem kdy absolvoval mi vždy učitelé zdůrazňovali důležitost doplňování kvalitativního i kvantitativního výzkumu během procesu navrhování. V ten moment jsem si uvědomil, že žádná organizace evidentně není dokonalá a ne všechno, co se ve škole člověk naučí, je vždy tak samozřejmé v i v tak monumentálním korporátu jako je Heineken.

Jakmile jsem manažerovi představil svůj pohled, odpověděl způsobem, který jsem nečekal. „Co kdybys měl sběr kvalitativních dat jako svůj projekt? Začněme britským trhem.”

A tak začala má stáž.

Projektování výzkumu

Věděl jsem, že to bude velký projekt, který by měl trvat mnohem déle než jen během mé praxe, a že základ, který jsem si stanovil, ovlivní poměrně hodně rozhodnutí v celé společnosti. S ohledem na to jsem věděl, že musím být velmi opatrný, a že návrh výzkumu musí být proveden důkladně.

Začal jsem vytvořením návrhu výzkumu a diskutoval jej s několika dalšími zkušenými výzkumníky, abych doladil nedokonalosti v celém procesu výzkumu, které by mě v budoucnosti mohly stát poměrně hodně sil, práce a firmu peněz. Po vyladění všech záležitosti jsem nakonec přišel s konečným návrhem, předložil jej manažerovi, který mi také poskytl zpětnou vazbu, aby odpovídala firemním procesům, a obdržel jsem souhlas s výzkumem.

Výzkum

Můj výzkum trval celou dobu stáže, tedy pět měsíců, které jsem pro firmu pracoval. Během ní jsem provedl na dvě desítky hloubkových rozhovorů, analyzoval stovky zpětných vazeb, přečetl stovky příspěvků ve facebookových skupinách a strávil hodiny u procházení kvantitativních dat. To vše jsme nakonec v našem týmu zanalyzovali a přišli s finálními personami a doplňujícími dokumenty mapující náš britský trh.

Co jsem si odnesl

Neuvěřitelné zkušenosti. Tuny zkušeností. Od toho, že jsem se naučil pracovat s novými nástroji jako je ContentSquare, pořádně si procvičil Google Analytics, tak jsem si také vyzkoušel, jaké to je vést prakticky sám velký kvalitativní výzkum, sám dělat rozhovory a analyzovat a mít za to všechno obrovskou zodpovědnost.

Do toho všeho pro mě byla obrovskou zkušeností také samotná práce v tak velkém týmu. Bylo skvělé si vyzkoušet, jak vlastně spolupráce v tak velkém týmu funguje jak se komunikuje a synchronizují procesy.

Mimoto jsem dostával obrovský coaching od neuvěřitelných osobností, a vyzkoušel jsem si prezentovat závěry velkých projektů i třeba těm nejvýše postaveným manažerům v rámci organizace. To bylo něco neuvěřitelného.

Celá stáž pro mě byla díky covidu velkou jízdou nahoru a dolu, ale celkově mám strašnou radost, že jsem tuto možnost vůbec měl a mohl jsem se tolik naučit.

Design v souvislostech

V rámci tohoto předmětu jsme řešili především téma kritického designu.

Seznámili jsme se s nezákladnějšími koncepty, které se v rámci kritického designu v současnosti řeší a to jak pomocí frontální výuky, ale taktéž vypracováním vlastních rešerší existující literatury a článků.

Jako ukončení předmětu jsem pak publikoval vlastní koncept Futures Sprint, který reaguje na aktuální nejistotu ve světě, kdy je velmi náročné odhadovat budoucí možné vývoje společenského i technologického dění. V takových případech je poté ještě o to náročnější vést libovolnou firmu a v ní se snažit o inovaci jakéhokoliv typu. Futures Sprint je koncept, který umožňuje takovou inovaci započít s důrazem předcházení problémů, které by mohl nejistý vývoje nejbližší budoucnosti přinést.

Celý koncept je blíže popsán v mém hlavním portfoliu zde: https://marekaugustin.cz/projects/futures-sprint/futures_sprint.php

Informační politika a management

V rámci tohoto kurzu jsme se seznámili se základy fungování informačních systému ve veřejné správě a organizačním managmentem.

Ačkoliv byl kurz zaměřen především na frontální výuku, bylo pro mě překvapení, jak mě nakonec zaujal svým obsahem. Popravdě mě vždy zajímalo, do jaké míry se procesy ve veřejné správě shodují s procesy v soukromém prostoru a bylo pro mě tedy zajímavé vidět lehce za oponu.

V kurzu nebyly žádné průběžné aktivity a byl zakončen vědomostní zkouškou.

Literatura a kulturní areál

Cílem tohoto předmětu bylo rozšířit si obzory a naučit se hledat návaznosti mezi jednotlivý evropskými autory a jejich díly.

Předmět byl koncipován převážně jako projektový kurz, kde se všichni zapsaní žáci rozřadili do skupin, ve kterých následně vypracovali analýzu vybraného tématu, kterou následně prezentovali celému ročníku. Já s mou skupinou jsme tak nakonec analyzovali vliv Goetheho balad na Erbenovu kytici.

Tuto práci jsme následně rozebírali taktéž u závěrečné zkoušky, kde jsme mimo jiné měli za úkol nastudovat si taktéž práci jiného týmu a bavit se o ní.

Organizace znalostí

Předmět organizace znalostí pro mě byl překvapením. Před začátkem semestru jsem příliš netušil, co si pod danou osnovou mohu představit, jelikož jsem byl na KISKu stále spíše za nováčka a neměl jsem s podobnou látkou dosud žádné zkušenosti.

Kurz mě ale překvapil. Bylo zajímavé dozvědět se teoretický background za koncepty, které jsme rozebírali z praktičtějšího hlediska již na Fakult informatiky. Taktéž mě překvapilo, jak se některá látka právě s látkou z informatiky překrývá, a že se dá mnohdy použít i jinačím způsobem než, jak jsme byli doposud učeni. Příkladem mohly být třeba ER diagramy, které jsme na FI brali jakožto nutnou součást návrhu libovolných databází. Zde jsme k ERD nepřistupovali tolik obecně, ale jako k jednomu konkrétnímu uplatnění.

Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu

V rámci tohoto semestru z hlediska práce na diplomové práci nepracoval ani tak na textové části (tu si nechávám na jarní semestr), ale spíše jsem se snažil dolazovat konkrétní postup, který v průběhu sběru dat budu volit, zároveň jsem již oslovil některé respondenty a začal jsem si chystat osnovu výzkumných témat, která s respondenty později budu chtít rozebírat.

1 thought on “ Třetí semestr na KISKu ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *