Jako ukázku aplikace, která se podílí na změnách společenských procesů, jsem zvolil Instagram. Prvním faktorem, který ovlivňuje změnu je, že v Českém a obecně západním prostředí patří mezi nejvyužívanější aplikace napříč platformami (aktuálně cca 2,97 milionu uživatelů [1]) a uživatelé u ní tráví extrémní množství svého času. Už to samotné ovlivňuje, jakým způsobem se stává součástí našich životů a do jaké míry na tuto aplikaci následně spoléháme při provádění obyčejných aktivit jako je například komunikace s přáteli. Ačkoliv si prvenství v rámci přímé komunikace (například chatování) stále drží jiné kanály, stále větší množství lidí preferuje zprávy na sociálních médiích (Messenger, Snapchat [2]) před jinými platformami.

Počet uživatelů Instagram v České republice od září 2018 do července 2021

Instagram se taktéž stal platformou, bez které prakticky nelze vést libovolný branding, ať už firmy nebo osobní značky [3, 4]. Tato záležitost se dostala až do takové míry, kdy je Instagram mnohdy využíván jako primární komunikační kanál s libovolnými značkami a osobnostmi a nahrazuje tak mnohdy e-mailovou či telefonickou komunikaci, pro svou přístupnost [5].

V neposlední řadě však Instagram naprosto změnil pohled na to, jak se lidé zajímají o ostatní, komunikují s nimi a udržují mezilidské vztahy. Místo pozvání kamaráda na kávu a pobavení se s ním o tom, jak se poslední dobou má, sledujeme jeho stories na Instagramu a máme detailní přehled o tom, jak daná osoba prožívá téměř každou minutu svého života. Zároveň mnohdy nejen její, ale taktéž jejího okolí. A považujeme to za naprosto přirozené a normální.

Obecně tedy původně obrázková sociální sít vybudovala kolos, který zasahuje do života většiny populace, a to navzdory faktu, že ji třeba ani nepoužívají. Zasahuje dokonce do takové míry, že si na ní někteří jedinci vytvořili silnou závislost [6]. Jedná se pro ně totiž o již naprosto přirozenou součást jejich sociálního života a nedokáží si bez ní život představit, podobně jako nám někdo zakázal stýkat se s blízkými.


[1] Instagram users in Czechia from September 2018 to July 2021. Statista – The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. [cit. 2022-01-04]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/1024567/instagram-users-czechia/

[2] Most popular global mobile messenger apps as of October 2021, based on number of monthly active users. Statista – The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online]. [cit. 2022-01-04]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/258749/most-popular-global-mobile-messenger-apps/

[3] LATIFF, Zulkifli Abd. a Nur Ayuni Safira SAFIEE, 2015. New Business Set Up for Branding Strategies on Social Media – Instagram. Procedia Computer Science [online]. 72, 13-23 [cit. 2022-01-04]. ISSN 18770509. Dostupné z: doi:10.1016/j.procs.2015.12.100

[4] LAVOIE, Kally A. (2015). Instagram and Branding: A Case Study of Dunkin’ Donuts. Elon Journal of Undergraduate Research in Communications6(2). [cit. 2022-01-04]. Dostupné z: http://www.inquiriesjournal.com/a?id=1364

[5] LIM, Sook a Rashad YAZDANIFARD. How Instagram can be used as a tool in social networking marketing. 2014. [online]. [cit. 2022-01-04]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/265377226_How_Instagram_can_be_used_as_a_tool_in_social_networking_marketing

[6] PONNUSAMY, Saranya, Mohammad IRANMANESH, Behzad FOROUGHI a Sunghyup Sean HYUN, 2020. Drivers and outcomes of Instagram Addiction: Psychological well-being as moderator. Computers in Human Behavior [online]. 107 [cit. 2022-01-05]. ISSN 07475632. Dostupné z: doi:10.1016/j.chb.2020.106294

1 thought on “ Vzdělávací technologie — Dokončení AI: Instagram ”

  1. Souhlasím s Vámi, ale chtělo by to více zdrojů a především domyslet, co vlastně znamená, jak je strukturovaná a koncipovaná celá změna, na kterou upozorňujete?

Comments are closed.