V rámci tohoto tématu bych rád popsal úlohu, jež jsem dostal za úkol na hodině francouzštiny během mého Erasmovém pobytu. V rámci procvičení si mluveného projevu, správné výslovnosti a přízvuku jsme dostali za úkol vytvořit televizní videoreklamu na produkt naší volby. Rozhodl jsem se tehdy pro natočení reklamy na propisku.

Vlastní zkušenost

V rámci této zkušenosti mě samotného překvapilo, kolik kolem daného úkolu bylo režie, aby se mi podařilo jej dokončit. Bylo pro mě dost náročné vymyslet scénář jednotlivých záběrů, text, který budu vyprávět i následně záběry sestříhat do konečné kompozice, jelikož jsem s sebou na pobytu měl pouze velmi omezenou techniku. V konečném důsledku jsem úkol ale nějakým způsobem dokončil a odevzdal.

Pro zajímavost, je dostupný zde … omluvte mou úroveň FJ ?

Celkově však pro mě daný úkol byl opravdu zajímavý na vypracování. Jak jsem již zmínil, bylo pro mě poměrně náročné vytvořit souvislý text, který by byl správně gramaticky a já bych si ho byl schopen dostatečně zapamatovat. Z tohoto důvodu jsem nad jeho přípravou strávil poměrně dost času, což mi však v kontextu tohoto úkolu kupodivu výjimečně nevadilo. Vnímám proto, že může zapojení multimediálních úkolů pozitivně působit na motivaci žáků při vypracování úkolů, které by je jinak nebavily. Sám si uvědomuji, že v případě, kdy bych měl za úkol vypracovat text, který bych na hodině pouze přednesl, nevěnoval bych přípravě textu ani z daleka takovou péči a pozornost. Zároveň jsem musel připravit text opravdu takovým způsobem, abych byl schopen jej v rámci přednesu na kameru odvykládat zpaměti. Musel jsem tedy volit takové formulace, které jsem schopen z patra souvisle povědět.

Jaké z toho pro mě plyne poučení?

V případě, že bych však byl učitelem, který takový úkol zadává žákům, vnímám jako velice důležité zdůraznit, že je vhodné na videu samotný vystupovat a nepoužívat při tom čtecí zařízení (která jsou v dnešní době možné pořídit i jako aplikaci do mobilu). Při obejití těchto podmínek by totiž nedošlo ke kýženému cíli, tedy přimět žáka k přednesu s přípravou z patra. Tento úkol taktéž může pěkně suplovat úkoly, které například na mojí SŠ byly poměrně běžné – připravený text, který jsme následně přednesli na hodině před třídou. Příprava takového videa totiž odstraňuje stres vytvořený tím, že se na žáka právě dívá celá třída žáků, že je známkovaný, a že má pouze jeden pokus. Zároveň však zachovává koncept přípravy textu, který následně musí žák či žákyně přednést, a je možné jej následně ohodnotit.

A nevýhody?

Nevýhodou rozhodně je potřeba určité znalosti práce s videi. Je proto potřeba sledovat zpětnou vazbu od žáků a kontinuálně komunikovat jejich progres v rámci plnění úkolu. Vzhledem k tomu, že tvorba takovýchto multimediálních úkolů vyžaduje zkušenosti s širší paletou nástrojů, je nutné jim v těchto částech procesu být v případě potřeby nápomocný a hledat vhodné cesty, jak zapojit žáky, jak s širokou znalostí práce s multimédii, tak těch, kteří si v daných schopnostech nejsou ještě tolik jistí. Tuto problematiku však může pedagog vyřešit různými způsoby, ať už zjednodušením procesu tvorby daného multimédia (povolením natočení one-shot videa, natočení podcastu bez stříhání) či vytvoření týmů, které na daném úkolu budou pracovat společně a mohou se tak doplňovat ve slabých stránkách.

Celkově mi celá metoda připadala jako zábavná a z pozice studenta mi bylo líto, že již za mých středoškolských let nebyla multimédia natolik součástí zpestření hodin. Věřím, že mohly pěkně oživit hodiny a nahradit některé z dlouhosáhlých úvah a seminárních prací zajímavou, netradiční formou.

1 thought on “ Vzdělávací technologie — Multimédia ”

  1. Tvorba videí studenty je jistě zajímavým a funkčním konceptem. Ta paleta toho, co se dá natáčet a jak s tím pracovat je skutečně bohatá a myslím, že by stála za krátkou rešerši! Hodně se totiž liší také v tom, co se dá konkrétní formou vhodně naučit. A za cenné považuji případně domyslet, jak pracovat se vzájemnou zpětnou vazbou mezi studenty.

Comments are closed.