K tomuto úkolu si dovolím přistoupit možná lehce odlišně než zbytek mých spolužáků. Jako cílovou doménu užívající AI, která se v současné době používá ke vzdělání si totiž zvolím platformu, která se jako klasické vzdělávací na první pohled příliš nepodobá — www.youtube.com. To se například podle Jonese a Cuthrellové [1] stává stále častěji pomůckou při pedagogů při výuce a dopomáhá jim k doplnění jejich klasického výkladu. Výzkumy navíc dokazují [2, 3], že jeho využití může mít pozitivní vliv na motivaci studentů, pochopení a adaptaci získaných informací.

YouTube a edukační videa

Obecně se na YouTube můžeme potkávat s velkým množstvím typů edukačních videí. První a pravděpodobně nejrozšířenějším typem jsou videa, která již ve fázi tvorby jsou myšlena právě jako vzdělávací materiál. Od učitelů matematiky vysvětlujících středoškolskou a vysokoškolskou látku [4] přes učitele středoškolské chemie [5] až po kanály publikující fascinující a extrémně komplikované poznatky z určitých oborů, které by obvyklého teenagera nikdy nezajímaly, avšak prezentované ve formě, která diváka vtáhne a nepustí [6]. Mezi svými vrstevníky jsem si dokonce všiml zajímavého jevu, kdy tato naučná videa mnohdy mění způsoby samotného zacházení se školními materiály, kdy na mnohých vysokoškolských oborech jsou tato videa prakticky součástí studentovy přípravy. Ve chvíli, kdy se na přednášce či cvičení dostane do situace, že nějaké informaci nerozumí, mnohdy se dál na látku nedoptá a spoléhá na vysvětlení látky jeho/jejím oblíbeným YouTubovým učitelem, u kterého nenastane pocit, že je jediným žákem, který látce nerozumí a zdržuje celou třídu či se dočká nepříjemné poznámky na svou osobu.

Další změnou, kterou v pedagogice YouTube způsobuje je výrazná změna způsoby volnočasového, dobrovolného vzdělávání, ať už mezi mládeží nebo dospělými. Ačkoliv je YouTube na první pohled pouze platforma umožňující sledování zábavných videí, velkou částí těchto videí nejsou pouze videa bez informační hodnoty, ale mnohé z nich jsou zdrojem nových poznatků ze všech možných koutů reality. A nemusí se jednat pouze přímo o vzdělávací či populárně-naučné kanály, ale taktéž záznamy rozhovorů, podcasty (doplněné o videa) a další obsah mnohdy se stovkami tisíc zhlédnutí. Tento obsah tak následně mnoho diváků začíná upřednostňovat jako zdroj informací, názorů, znalostí před klasickými médii jako jsou knihy, noviny, časopisy nebo i televizní relace.

Nenápadné podbízení dalších videí

Zajímavostí je, že na rozdíl od těchto klasických médií se YouTube učí poznávat zájmy daného uživatele (právě pomocí komplexního doporučovacího algoritmu, jehož jádrem je AI) a na jejich základě následně nabízí další obsah ke zhlédnutí. Právě tento princip je dle mého názoru klíčovým faktorem, který napomáhá stále se zvyšující se popularitě YouTube, jakožto vzdělávacímu zdroji. Nenásilnou tvorbou (například ve chvíli, kdy uživatel sleduje odpočinkové video) totiž podbízí videa podobné tématiky, které by uživatele mohly zajímat. Současně zkouší nabídnout i videa, která se týkají témat jiných, a jakmile systém zjistí, že se uživateli dané téma náhodou zalíbilo, začne nabízet videa i z tohoto okruhu a rozrůstá se tak strom uživatelových zájmů. Takovýto feed [7] tak podporuje jejich zájem o daná témata a prohlubuje jejich znalosti v dané problematice.

YouTube s pomocí AI tak z mého pohledu mění to, jak se populace volnočasově vzdělává, a je tak potřeba tuto platformu brát jako další možný vzdělávací nástroj. Současně je však třeba dbát na dostatečnou kontrolu kvality zdrojů z nichž student čerpá [1]. Znamená to tedy, že by nemuselo být nutně od věci zvážit tuto platformu jako doplňující vzdělávací nástroj a zapojit je tak po důkladné kontrole solidních zdrojů do výuky. Už jen například pouze jako onu jiskru pro navození zájmu o vyučovanou látku puštěním videa zabývajícím se zajímavým fenoménem z dané oblasti.


[1] JONES, Troy a Kristen CUTHRELL. YouTube: Educational Potentials and Pitfalls. Computers in the Schools [online]. 2011, 28(1), 75-85 [cit. 2022-01-04]. ISSN 0738-0569. Dostupné z: doi:10.1080/07380569.2011.553149

[2] MAZIRIRI, Eugine Tafadzwa; GAPA, Parson; CHUCHU, Tinashe. Student Perceptions towards the Use of YouTube as an Educational Tool for Learning and Tutorials. International Journal of Instruction, 2020, 13.2: 119-138. [cit. 2022-01-04]. Dostupné z: https://eric.ed.gov/?id=EJ1249144

[3] GUSTAFSSON, Peter. YouTube as an educational tool in physics teaching. In: IOSTE XV International Symposium, Science & Technology Education for Development, Citizenship and Social Justice, La Medina-Yasmine Hammamet. 2012. [cit. 2022-01-04]. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Peter-Gustafsson/publication/267379893_Youtube_as_an_educational_tool_in_physics_teaching/links/5485c5080cf268d28f003241/Youtube-as-an-educational-tool-in-physics-teaching.pdf

[4] např. Marek Valášek — https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg

[5] např. Olga Ryparová — https://www.youtube.com/c/Olinium

[6] Např. Veritasium — https://www.youtube.com/c/veritasium či Numberphile — https://www.youtube.com/user/numberphile

[7] Videa navrhnutá samotnou platformou

1 thought on “ Vzdělávací technologie — YouTube ”

  1. Dobrý den Marku,
    mě zaujala věta “Zajímavostí je, že na rozdíl od těchto klasických médií se YouTube učí poznávat zájmy daného uživatele (právě pomocí velice komplexního doporučovacího algoritmu, jehož jádrem je AI) a na jejich základě následně nabízí další obsah ke zhlédnutí.” Dokázal byste to nějak promítnout nebo domyslet do kontextu vzdělávání? Jak toto doručování mění zábavnost, motivaci nebo způsoby, jak pracujeme s informacemi a jak se učíme?

Comments are closed.