Web https://www.umimecesky.cz/ na mě působí smíšeným dojmem. Na jednu stranu jsem unešen a mrzí mě, že jsem si nemohl učivo v rámci mé základní a střední školy tímto způsobem procvičovat. Jednotlivé úlohy na mě působí opravdu zajímavě a některé dokonce zábavně (až tomu sám nemůžu uvěřit). Například diktáty mi připadají skvěle provedené a mám pocit, že naprosto přesně pomáhají v tom, co mi dělalo během mého předešlého studia problém, a to si při procvičování nějaké látky diktátem moci dané diktování pozastavit. Taky další aktivity na mě opravdu zapůsobily a mám radost z toho, že se opět nejedná pouze o „napasování“ nějaké dobře vymyšlené aktivity na předpřipravené prvky nějakého front-endového frameworku a konečná interakce s uživatelem by pak opět byla kdovíjaká. Designéři však společně s vývojáři opravdu pěkně vytvořili jednotlivé aktivity na míru tomuto užití a skvěle se tak používá. Jedinou výtku k tomuto webu bych pak měl k poměrně náročnému zorientování se v navigaci napříč aktivitami, kdy jsem v menu i na dalších stránkách landing page byl lehce zmaten co všechny pojmy „Doplňovačka, Rozřazovačka, Krok po kroku, …“ znamenají. Ačkoliv vím, že to však není ta hlavní otázka, kterou jsme se v rámci tohoto úkolu měli zajímat, cítil jsem potřebu ji zmínit.

Je tedy adaptabilní učení budoucností pedagogiky?

Obecně mám pocit, že adaptabilní učení je opravdu budoucností pedagogiky, jelikož nabízí možnosti individuálního přístupu k jednotlivým žákům, a to v některých případech dokonce i lépe než pedagog, pro kterého je v rámci pouze omezeného času prakticky nemožné zvládnout perfektně individuálně pokrýt práci s každým žákem zvlášť. Právě v tom by alespoň částečně mohly pomoci technologie, a tedy například i systémy zaměřené na adaptabilní učení, které žákům výukový postup dokonce přizpůsobí v reakci na bezprostředně získané výsledky [1]. Je na druhou stranu potřeba říci, že k jeho plné integraci povede ještě dlouhá cesta, kdy bude potřeba překonat mnohé problémy. Těmi rozhodně jsou technické možnosti aktuálních systémů a jejich přizpůsobení na takovou míru, aby dokázali skutečně znát své žáky, přizpůsobovat individuálním potřebám taktéž výukové aktivity, vyvolávat interakce žáků a pomáhat žákům si nastavovat vlastní cíle [2]. Na druhou stranu právě na nich se poměrně intenzivně pracuje a ML modely zvládají stále složitější a lidštější práci, což je základní předpoklad pro vytvoření důvěry a zapojení těchto technologií do pedagogické praxe.

Soukromí

Velkým problémem však může být taktéž pohlížení na soukromí daných žáků. Ke kvalitní analýze je totiž často potřeba sběr dat o daných jedincích, který je vyhodnocován externě, mimo školu. Zde se pak nabízí etické otázky, do jaké míry mohou školy takové informace sbírat, uchovávat je a vlastnit [3], následně je analyzovat, ba dokonce je zprostředkovávat třetím stranám. K řešení podobných témat dokonce na soudní úrovni již došlo například v USA, kde soud rozhodl ve prospěch školy shromažďující dané informace s cílem zkvalitnění pedagogického procesu [1]. Navzdory tomu však musela později organizace inBloom kvůli problematice soukromí i přesto skončit [4].

Je tedy otázkou, kdy a jakým způsobem tyto problémy bude školství (jak světové, tak české) schopno překonat. Je však jasné, že právě umožnění individuálního přístupu a přizpůsobení se každému žákovi bez nereálné námahy jsou cíle, kterých se budou pedagogové po celém světě snažit docílit co nejdříve.


[1] BRDIČKA, Bořivoj. Současný stav vývoje systémů adaptivního řízení výuky. Metodický portál: Spomocník [online]. 07. 04. 2014, [cit. 2022-01-05]. Dostupné z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/18647/SOUCASNY-STAV-VYVOJE-SYSTEMU-ADAPTIVNIHO-RIZENI-VYUKY.html. ISSN 1802-4785.

[2] ŘEZÁČOVÁ, Petra. Kdy dojde k technologické personalizaci výuky?. ITveSkole.cz: Novinky a dění ve světě školních ICT [online]. 27. 10. 2014, [cit. 2022-01-05]. Dostupné z: http://www.itveskole.cz/2014/10/27/dojde-technologicke-personalizaci-vyuky/

[3] BRDIČKA, Bořivoj. Komu patří velká data ve školství?. Metodický portál: Spomocník [online]. 25. 04. 2013, [cit. 2022-01-05]. Dostupný z: https://spomocnik.rvp.cz/clanek/17381/KOMU-PATRI-VELKA-DATA-VE-SKOLSTVI.html. ISSN 1802-4785.

[4] SINGER, Natasha. InBloom Student Data Repository to Close. The New York Times [online]. 21. 4. 2014, [cit. 2022-01-05]. Dostupné z: https://bits.blogs.nytimes.com/2014/04/21/inbloom-student-data-repository-to-close/

1 thought on “ Vzdělávací technologie — Umíme Česky ”

  1. Dobrý den,
    ten UX vhled je zajímavý. Ale současně – mám pocit, že se míjíte s tématem adaptability. V čem, proč nebo jak vidíte tu její budoucnost? Jaké pro to máte argumenty?

Comments are closed.