Jaké mé studium nakonec bylo?

Když jsem před dvěma a půl roky nastupoval na KISK, měl jsem určitou představu o tom, jaké to bude. Nikdy bych si ale nepomyslel, že zažiji takovou horskou dráhu, jaká to nakonec byla. Z hlediska studia jsem na KISK přicházel s tím, že se chci věnovat především designové profilaci. S designem služeb jsem měl už určitě zkušenosti a […]

Read more

Pátý semestr na KISKu

Poslední semestr pro mě byl asi tím nejtěžším zatím. Současně jsem dokončoval diplomovou práci, velký projekt v práci a měl zapsané předměty, které obsahovaly poměrně velké množství domácích úkolů. Času nazbyt tedy moc nebylo, ale zároveň jsem se naučil asi nejvíce za celé magisterské studium, jelikož jsem mimo diplomovou práci studoval taktéž předměty potřebné k získání pedagogického minima ?

Read more

Pedagogická psychologie — Závěrečný esej

V rámci předešlých prací jsem se zabýval především problematikami specifickými pro výuku informatiky. V rámci těchto prací se však jednalo o poměrně konkrétní problémy a situace přímo v hodinách informatiky. V rámci práce závěrečné bych se však rád dotknul problémů, které tyto podproblémy rámují, staví informatiku do pozice takové, jaké je, a zpomalují lepšení situace okolo mnohých problémů popsaných […]

Read more