Vzdělávací technologie — OER a universal design

V rámci témata problematiky otevřeného přístupu při vzdělávání bych se opět rád pobavil o části mně nejbližší – tedy otevřeném vzdělávání v rámci informatiky. Kde se OER vzalo? Obecně se za počátek podpory OER považuje momentě, kdy v roce 2001 Andrew W. Mellon Foundation and the William and Flora Hewlett Foundation napumpovaly 11 milionů dolarů do rozvoje veřejně […]

Read more

Vzdělávací technologie — Skutečné nebo virtuální

V tomto textu jsem se rozhodl lehce odprostit od reálného světa a opravdu se lehce zasnít, jak by použití VR a AR mohlo změnit podobu výuky. Využití VR a AR jako pedagogického nástroje Călin [1] popisuje, že mezi hlavní výhody použití VR a AR v pedagogice patří zakomponování nového pohledu na výuku a její zpestření, podpora praktického […]

Read more

Vzdělávací technologie — Síťové služby

U tohoto tématu bych rád popsal návrh služby pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti sítí se zaměření na vysokoškolské studenty. CESNET CESNET (Czech Education and Scientific NETwork) je české sdružení původně vycházející z akademického prostředí, jenž má na svědomí mimo jiné pokládání páteřní architektury [1] v letech po roce 1989 a tak připojení České republiky k Internetu. V dnešní době se […]

Read more

Vzdělávací technologie — Multimédia

V rámci tohoto tématu bych rád popsal úlohu, jež jsem dostal za úkol na hodině francouzštiny během mého Erasmovém pobytu. V rámci procvičení si mluveného projevu, správné výslovnosti a přízvuku jsme dostali za úkol vytvořit televizní videoreklamu na produkt naší volby. Rozhodl jsem se tehdy pro natočení reklamy na propisku. Vlastní zkušenost V rámci této zkušenosti mě samotného […]

Read more

Vzdělávací technologie — Umíme Česky

Web https://www.umimecesky.cz/ na mě působí smíšeným dojmem. Na jednu stranu jsem unešen a mrzí mě, že jsem si nemohl učivo v rámci mé základní a střední školy tímto způsobem procvičovat. Jednotlivé úlohy na mě působí opravdu zajímavě a některé dokonce zábavně (až tomu sám nemůžu uvěřit). Například diktáty mi připadají skvěle provedené a mám pocit, že […]

Read more

Vzdělávací technologie — Dokončení AI: Instagram

Jako ukázku aplikace, která se podílí na změnách společenských procesů, jsem zvolil Instagram. Prvním faktorem, který ovlivňuje změnu je, že v Českém a obecně západním prostředí patří mezi nejvyužívanější aplikace napříč platformami (aktuálně cca 2,97 milionu uživatelů [1]) a uživatelé u ní tráví extrémní množství svého času. Už to samotné ovlivňuje, jakým způsobem se stává součástí […]

Read more

Vzdělávací technologie — Learning Analytics

V rámci kurzu, který jsem v první části tohoto úkolu vytvořil, bylo provedení studentů základy správného nastavení expozice na digitálních fotoaparátech. Mého kurzu se zúčastnili čtyři studenti (z pěti pozvaných). V rámci tohoto kurzu se sbíraly základní údaje o procházení daným kurzem, které Moodle samotný nabízí — přečtení si studijních materiálů, odevzdání úkolů a podrobné informace o […]

Read more

Vzdělávací technologie — Tvorba mobilní aplikace ve Figmě

V rámci tohoto videa představuji základní workflow při tvorbě mobilní aplikace za použití nástroje Figma. Video je určeno studentům převážně umělečtějších oborů tedy těm, kteří již mají základní zkušenosti s grafickými editory a tedy rozumí tvorbě kompozice za použití základních geometrických prvků.

Read more

Pedagogická psychologie — Úkol 8

Tréma V rámci nástupu do pedagogické praxe je poměrně běžné, že se daný začínající pedagog nebude cítit zcela ve své kůži a bude zažívat před celou třídou studentů trému. Tu definujeme jako „strach, nejistotu, stav excitace a další projevy před určitým výkonem, který má osoba podat. Úzkost a strach, které se s trémou pojí, se objevují […]

Read more

Pedagogická psychologie — Úkol 7

Neukázněnost, vyrušování ve škole a třídě V rámci pedagogické praxe je nutné, aby pedagog dohlížel na dodržování kázně žáků. Tu můžeme definovat mnoha způsoby, například jako „vědomé plnění sociální role; vědomé dodržování norem, pravidel chování potřebných pro to, aby bylo ve třídě dosaženo společného cíle“ [1] či „vědomé, přesné plnění zadané sociální role, stanovaných úkolů, určených […]

Read more

Posts navigation