U tohoto tématu bych rád popsal návrh služby pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti sítí se zaměření na vysokoškolské studenty.

CESNET

CESNET (Czech Education and Scientific NETwork) je české sdružení původně vycházející z akademického prostředí, jenž má na svědomí mimo jiné pokládání páteřní architektury [1] v letech po roce 1989 a tak připojení České republiky k Internetu. V dnešní době se specializuje především na poskytování konzultačních a školících služeb, datových přenosů a jejich ukládání zejména v případech, kdy je třeba zajistit velkou spolehlivost či průtok velkého množství dat [2]. Mimo to se však zaměřují taktéž na bezpečnost dat, identifikaci anomálií v síti či vydávání certifikátů opravňujícím ke správě některých bezpečnostních entit.

Má zkušenost

V rámci studia na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity jsem potkal skvělého přítele, spolu se kterým jsme procházeli celým studiem. Ke konci svého studia mě následně oslovil, zda bych se nezúčastnil testování hry, kterou vyvíjel jako závěrečnou práci. Jednalo o hru, která měla uživatele, studenta, naučit základním principům nabourávání bezpečnostních opatření cizích systému, a tedy jakési základy „hackování“ a infiltrace se do entit, jejichž strukturu daná osoba neznala. Právě znalost těchto schopností je nutností v případě, že by se student chtěl v budoucnosti zabývat bezpečností sítí. Je třeba vědět, jakým způsobem se dá nabourat do systémů tak, aby těmto způsobům mohl následně předcházet.

Hra přítele se sestávala z jednotlivých úkolů, vedených ve virtuálním terminálu, který byl doplněn o pomocné instrukce v rámci každého levelu a taktéž možnosti několika úrovní nápovědy (od použití vhodných nástrojů až po doporučení konkrétních příkazů). Koncepčně se daná hra podobala výuce programování na Codecademy.com, kdy tedy nástroj zadá studentovi úkol (nejčastěji inspirovaný reálným životem), následně studentovi nechá prostor úkol splnit a při vyhodnocení studenta buď pustí k další části úkolu nebo mu okomentuje konkrétní části kódu/příkazů, které nesprávně použil a třeba i napoví, jak onen problém vyřešit.

Https://www.codecademy.com/courses/learn-python/lessons/practice-makes-perfect/exercises/scrabblescore  - Get Help - Codecademy Forums

Osobní dojem

Ačkoliv jsem nikdy v bezpečnosti a síťařině příliš velké zalíbení nenašel, tato aktivita pro mě byla extrémně zajímavá. Vyzkoušel jsem si totiž procesy, o kterých jsem dříve slýchával pouze teoreticky, a ke kterým jsem se sám nikdy nedostal, jelikož pro mě představovaly extrémní množství režie okolo nastudování si desítek podtémat a připravení dalších desítek virtuálních prostředí k nabourání. Díky této hře jsem si ale mohl si vše vyzkoušet velice jednoduše.

Ze zkušenosti mé a mých bývalých spolužáků je toto u studia informatiky poměrně častým problémem. Velké množství informatických témat totiž vyžaduje extrémní množství příprav – od vyhledání vhodných nástrojů, jejich kvalitní nastudování a často složitou obsluhu (obzvláště v případech softwaru pracujícím pouze v terminálovém UI). Bez těchto příprav jednoduše nelze vyzkoušet, zda by mě dané téma bavilo. Z tohoto pohledu na mě tedy tyto způsoby zprostředkování zážitku z práce na konkrétních tématech působí, jako jedna z důležitých složek, které by se měly časem silněji dostat do výuky základů libovolného informatického tématu vyžadující náročnější onboarding — ať už se bavíme o popisované hře, Codecademy či jiných interaktivních výukových platformách. Právě tato počáteční fáze totiž může být kritická v případech, kdy žáka odradí od zájmu o téma, jen protože nebyl schopen s danými nástroji vůbec začít pracovat.

Potenciál pro CESNET?

Z tohoto pohledu mi připadá, že právě hry a kurzy podobného charakteru by mohly být zajímavým nástrojem, který by v budoucnosti CESNET mohl používat v rámci edukace a přilákání studentů k tomuto oboru. Zároveň by mohly vznikat i podobné aktivity populárnějšího charakteru, který by bezpečnost (nastavování hesel, připojování se přes VPN aj.) pod záštitou CESNETu vysvětloval i veřejnosti.


[1] CHLAD, Radim. Historie Internetu v České republice: CESNET. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity [online]. Brno [cit. 2022-01-05]. Dostupné z: https://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2000/xchlad.htm

[2] Služby e-infrastruktury: Školení na míru. CESNET [online]. [cit. 2022-01-05]. Dostupné z: https://www.cesnet.cz/sluzby/

1 thought on “ Vzdělávací technologie — Síťové služby ”

  1. Ok, ale prosím, jak to souvisí se službami CESNETu? Ještě obecně k vaší zkušenosti – máte asi pravdu, ale chtělo by to více tu myšlenku popsat nebo rozvinout. Takto si pod tím každý může představit cokoli.

Comments are closed.