Jaké mé studium nakonec bylo?

Když jsem před dvěma a půl roky nastupoval na KISK, měl jsem určitou představu o tom, jaké to bude. Nikdy bych si ale nepomyslel, že zažiji takovou horskou dráhu, jaká to nakonec byla. Z hlediska studia jsem na KISK přicházel s tím, že se chci věnovat především designové profilaci. S designem služeb jsem měl už určitě zkušenosti a […]

Read more

Pátý semestr na KISKu

Poslední semestr pro mě byl asi tím nejtěžším zatím. Současně jsem dokončoval diplomovou práci, velký projekt v práci a měl zapsané předměty, které obsahovaly poměrně velké množství domácích úkolů. Času nazbyt tedy moc nebylo, ale zároveň jsem se naučil asi nejvíce za celé magisterské studium, jelikož jsem mimo diplomovou práci studoval taktéž předměty potřebné k získání pedagogického minima ?

Read more

Pedagogická psychologie — Závěrečný esej

V rámci předešlých prací jsem se zabýval především problematikami specifickými pro výuku informatiky. V rámci těchto prací se však jednalo o poměrně konkrétní problémy a situace přímo v hodinách informatiky. V rámci práce závěrečné bych se však rád dotknul problémů, které tyto podproblémy rámují, staví informatiku do pozice takové, jaké je, a zpomalují lepšení situace okolo mnohých problémů popsaných […]

Read more

Vzdělávací technologie — OER a universal design

V rámci témata problematiky otevřeného přístupu při vzdělávání bych se opět rád pobavil o části mně nejbližší – tedy otevřeném vzdělávání v rámci informatiky. Kde se OER vzalo? Obecně se za počátek podpory OER považuje momentě, kdy v roce 2001 Andrew W. Mellon Foundation and the William and Flora Hewlett Foundation napumpovaly 11 milionů dolarů do rozvoje veřejně […]

Read more

Vzdělávací technologie — Skutečné nebo virtuální

V tomto textu jsem se rozhodl lehce odprostit od reálného světa a opravdu se lehce zasnít, jak by použití VR a AR mohlo změnit podobu výuky. Využití VR a AR jako pedagogického nástroje Călin [1] popisuje, že mezi hlavní výhody použití VR a AR v pedagogice patří zakomponování nového pohledu na výuku a její zpestření, podpora praktického […]

Read more

Vzdělávací technologie — Síťové služby

U tohoto tématu bych rád popsal návrh služby pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti sítí se zaměření na vysokoškolské studenty. CESNET CESNET (Czech Education and Scientific NETwork) je české sdružení původně vycházející z akademického prostředí, jenž má na svědomí mimo jiné pokládání páteřní architektury [1] v letech po roce 1989 a tak připojení České republiky k Internetu. V dnešní době se […]

Read more

Vzdělávací technologie — Multimédia

V rámci tohoto tématu bych rád popsal úlohu, jež jsem dostal za úkol na hodině francouzštiny během mého Erasmovém pobytu. V rámci procvičení si mluveného projevu, správné výslovnosti a přízvuku jsme dostali za úkol vytvořit televizní videoreklamu na produkt naší volby. Rozhodl jsem se tehdy pro natočení reklamy na propisku. Vlastní zkušenost V rámci této zkušenosti mě samotného […]

Read more

Vzdělávací technologie — Umíme Česky

Web https://www.umimecesky.cz/ na mě působí smíšeným dojmem. Na jednu stranu jsem unešen a mrzí mě, že jsem si nemohl učivo v rámci mé základní a střední školy tímto způsobem procvičovat. Jednotlivé úlohy na mě působí opravdu zajímavě a některé dokonce zábavně (až tomu sám nemůžu uvěřit). Například diktáty mi připadají skvěle provedené a mám pocit, že […]

Read more

Vzdělávací technologie — Dokončení AI: Instagram

Jako ukázku aplikace, která se podílí na změnách společenských procesů, jsem zvolil Instagram. Prvním faktorem, který ovlivňuje změnu je, že v Českém a obecně západním prostředí patří mezi nejvyužívanější aplikace napříč platformami (aktuálně cca 2,97 milionu uživatelů [1]) a uživatelé u ní tráví extrémní množství svého času. Už to samotné ovlivňuje, jakým způsobem se stává součástí […]

Read more

Vzdělávací technologie — Learning Analytics

V rámci kurzu, který jsem v první části tohoto úkolu vytvořil, bylo provedení studentů základy správného nastavení expozice na digitálních fotoaparátech. Mého kurzu se zúčastnili čtyři studenti (z pěti pozvaných). V rámci tohoto kurzu se sbíraly základní údaje o procházení daným kurzem, které Moodle samotný nabízí — přečtení si studijních materiálů, odevzdání úkolů a podrobné informace o […]

Read more

Posts navigation